W100_LowRes-18-1-1180x786.jpg
maklogo.png

MAGYAR AUTÓKLUB - OLDTIMER SZEKCIÓ

Magyar Autóklub már 1900 óta szolgálja a magyar automobilizmust és mindig kiemelten kezelte a műszaki értékek megőrzését. A korábbi Veterán Szakbizottságunk tevékenységének kiterjesztésével formálta meg a Klub országos elnöksége a Magyar Autóklub Oldtimer Szekcióját. A Szekció 8 fős társadalmi elnökségét Dr. Berniczei-Roÿkó Ádám vezeti. Az Oldtimer Szekció feladatai a muzeális járművekhez és azok tulajdonosaihoz kapcsolódó tevékenységek integrált és koordinált összefogása. Elsődleges feladata az oldtimeres társadalom érdekeinek képviselete és érdekeinek érvényesítése úgy a jogszabály alkotók, mint a jogalkalmazó hivatalok és hatóságok felé. Autóklubunkat múltja is kötelezi, hogy a klasszikus jármű találkozók szervezése és azokon történő aktív részvétel is hangsúlyos része legyen a Szekció munkájának. Jogszabályi alapon az Autóklub látja el a muzeális járművek minősítése során a technikai, technológiai és adminisztratív feltételek biztosítását. Évente mintegy 800-900 járművet vizsgálnak meg Klubunk 15 állomásán, ezért az Oldtimer Szekció egyik kiemelt tevékenysége a muzeális minősítés működésének támogatása és fejlesztése. Egyesületi formánk alapja a tagság. A mintegy 100 000 tag, a klasszikus tagsági formák mellett a Szekció felépítette az Oldtimer tagságot, melyet a historikus jármű tulajdonosok mellett a tulajdonosokat tömörítő civil szervezetek (egyesületek) is igénybe vehetnek. Az oldtimeresek igényein alapuló szolgáltatások a képviseleten felül kedvezményekkel szolgálják a veterán rajongókat. Az Oldtimer Szekció hazai tevékenysége mellett határainkon túl is képviselni kívánja tagjait, melynek révén feladatai közé emelte a meghatározó nemzetközi szervezetekkel – FIA, FIVA - történő együttműködést, kapcsolattartást. A Magyar Autóklub a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) Történelmi Bizottságában (CHI) Magyarországot képviseli.

MÚZEÁLIS MINÖSÍTÉS - ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A múzeális minőséítéssel kapcsolatban minden információt megkapsz az alábbi dokumentum letöltésével.

A 30 évnél idősebb járművek üzemben tartását bizonyos feltételek teljesülése esetén könnyített formában teszi lehetővé a vonatkozó jogszabály. Ez az úgynevezett muzeális (veterán) kategória.

A Hatályos jogszabály szerint:

„14. muzeális jellegű az a gépjármű, amelyet legalább 30 éve gyártottak, használata kizárólag a jellegével összefüggő célból történik, továbbá az eredeti műszaki jellemzőit nem változtatták meg, vagy annak megfelelően helyreállították. A jármű muzeális jellegének megállapítására és igazolására az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben foglaltak az irányadók.” A bizottság a feladatát minisztériumi jóváhagyással bíró, részletesen kidolgozott, a vizsgálat technológiáját, a megfelelés kritériumait is tartalmazó szabályzat szerint látja el. A minősítés maximum 5 évre, a jármű tulajdonosa nevére szól. Tulajdonosváltozás esetén az érvényesség automatikusan megszűnik. A minősítés eredményét a bizottság által kiadott EREDETI dokumentum igazolja, melyet a jármű forgalmi engedélyével együtt kell tartani, mert azt az arra jogosult hatóságok ellenőrizhetik. A muzeális minősítések időpontjai, helyszínei évente egyszer, előre kerülnek meghatározásra és közzétételre. A Magyar Autóklub az ország tizenegy különböző pontján biztosít helyszínt a veterán jármű tulajdonosok számára, annak érdekében, hogy a legkevesebb járműmozgatással tudják a minősítést elvégeztetni. A „Muzeális Minősítő Bizottság szabályzata a járművek muzeális minősítéséről” c. módosított szabályzat a Közlekedési Értesítő IV. évfolyam 13.-ik számában (2005. július 15.) jelent meg. Amennyiben több információra van szüksége a minősítések időpontjairól, helyszíneiről, a minősítő bizottság titkársága készséggel áll rendelkezésre hétköznapokon, naponta 8 – 15 óra között a 06 – 1 – 345 – 1675-ös telefonszámon. A járművek muzeális minősítése tevékenység elvégzésére a vonatkozó jogszabály a Muzeális Minősítő Bizottságot hatalmazta fel.

MÚZEÁLIS MINÖSÍTÖ HELYEK

Klubcentrum - 1043 Budapest, Berda J. u. 15.1/345-1638

Klubcentrum - 1112 Budapest, Budaörsi út 138.1/310-2958

Vizsgapont - 2049 Diósd, Vadrózsa u. 19. (Ipari park)06-20/288-6976; 23/545-107

Szervizpont - 3300 Eger, Kistályai út 6.36/410-437

Szervizpont / Vizsgapont - 9027 Győr, Tompa u. 2. 06-20/957-9800; 96/317-900

Vizsgapont - 7400 Kaposvár, Dombóvári u. 6.82/319-232

Szervizpont / Vizsgapont - 6000 Kecskemét, Izzó u.1.06-20/288-7048; 76/ 486-840

Klubcentrum - 3531 Miskolc, Győri kapu 32.46/412-854

Szervizpont - 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 155.42/409-319

Szervizpont - 7630 Pécs, Hengermalom u. 3.72/312-738

Szervizpont - 3100 Salgótarján, Bajcsy-Zsilinszky út 4.06-20/288-6846; 32/310-662

Szervizpont - 9400 Sopron, Lackner Kristóf u. 60.99/311-352

Szervizpont - 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 114.62/ 474-874

Szervizpont - 8200 Veszprém, Aradi Vértanúk u. 1.88/421-006

Klubcentrum - 8900 Zalaegerszeg, Alsóerdei út 3/a92/550-195

MÚZEÁLIS MINÖSÍTÉS DÍJAI

Muzeális jellegű jármű előminősítése:    VÁM-eljárást megelőzően / hulladékká nyilvánítás alkalmával - 9 700 Ft

Jármű muzeális jellegének megállapítása:    Személygépkocsi - 26 665 Ft

Jármű muzeális jellegének megállapítása:    Személygépkocsi pótkocsija - 23 365 Ft

Jármű muzeális jellegének megállapítása:    Tehergépkocsi és vontató / speciális gépkocsi - 30 015 Ft

Jármű muzeális jellegének megállapítása:    Tehergépkocsi és vontató / speciális gépkocsi pótkocsija - 26 015 Ft

Jármű muzeális jellegének megállapítása:    Különleges jármű / harci jármű - 51 865 Ft

Jármű muzeális jellegének megállapítása:    Motorkerékpár / motorkerékpár oldalkocsija - 13 715 Ft

Jármű muzeális jellegének megállapítása:    Segédmotorkerékpár / motorkerékpár pótkocsija - 8 615 Ft

Jármű muzeális jellegének megállapítása:    Oldalkocsis motorkerékpár - 20 190 Ft

Muzeális jellegű jármű okmányának pótlása (1 db)  - 2 600 Ft

Muzeális jellegű jármű azonosítási (regisztrációs) táblája - 2 915 Ft

F.I.V.A. minősítés honosítása - 5 765 Ft

ELÖZETES VETERÁN ÁTVIZSGÁLÁS

A Magyar Autóklub muzeális minősítő pontjain többször jelezték az ügyfelek, hogy a muzeális minősítést megelőzően tanácsot/tanácsokat szeretnének kapni szakembertől a jármű MMB-re történő felkészítésére. Ehhez hozott létre a Klub egy kb 40 percet igénylő, kedvező áru szolgáltatást előzetes veterán átvizsgálás néven. A szolgáltatás 3 egységből áll: 1. Általános tájékoztatót adnak a muzeális minősítés folyamatáról: milyen adatokra van szükség az előjegyzésre, milyen műszaki dokumentációt kell hozni és bemutatni, alapkritériumok a megfeleltséghez a jármű iratokhoz és dokumentumokhoz, alapkritériumok a megfeleltséghez jármű műszaki jellemzőiről és a jármű esztétikai állapotáról. 2. A jármű konkrét iratait átnézik, esetlegesen helyszínen lévő műszaki dokumentációt áttekintik. 3. Az átvizsgálásra állított jármű egyedi azonosító számát, fődarab számait megvizsgálják. A jármű műszaki jellemzőinek átnézik. A szolgáltatáshoz tartozik a jármű esztétikai állapotának szemrevételezéssel (+jármű megemelésével vagy aknáról alulról) történő vizsgálata. A vizsgálat megállapításait és javaslatait jegyzőkönyvbe foglalva kapja meg a megrendelő, amely alapján fel tudja készíteni járművét a sikeres muzeális minősítésre. Az előzetes veterán átvizsgálás nem helyettesíti és nem garantálja a muzeális minősítést. A szolgáltatás díja: 5 500 Ft+áfa. Az előzetes veterán átvizsgálást a Magyar Autóklub muzeális minősítésben résztvevő pontjain lehet igénybe venni.